وصول 218 میلیارد تومان از مطالبات بیمه ملت
سرپرست مدیریت حقوقی بیمه ملت اعلام کرد:

وصول 218 میلیارد تومان از مطالبات بیمه ملت

سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادهای بیمه ملت گفت: با پیگیری مدیریت حقوقی بیمه ملت، ۲۱۸ میلیارد تومان از مطالبات معوق این شرکت وصول شد.