بیمه سرمد خسارت ۶۲ میلیارد ریالی گراند صنعت را پرداخت کرد

بیمه سرمد خسارت ۶۲ میلیارد ریالی گراند صنعت را پرداخت کرد

در سال تولید، اشتغال‌آفرین، دانش‌بنیان، بیمه سرمد در راستای حمایت از تولید داخلی، خسارت شرکت گراند صنعت خراسان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی را جبران کرد تا چرخ‌های تولید کشور، با قدرت به گردش خود ادامه دهد.