بنو دوباره دعوت به مجمع کرد

بنو دوباره دعوت به مجمع کرد

پس از حواشی به وجود آمده و لغو مجمع اخیر شرکت بیمه تجارت نو، بنو دوباره دعوت به مجمع کرد. این مجمع در مهرماه برگزار خواهد شد.