یک خبر جدید از بیمه آسیا

یک خبر جدید از بیمه آسیا

شرکت بیمه آسیا (آسیا) با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از برگزاری مزایده برای فروش دو واحد از املاک خود خبر داد.