خزان بورس در همسایگی خزان پاییز
یادداشت/

خزان بورس در همسایگی خزان پاییز

سه ماهه سوم 1400 در حال اتمام است، اما بورس حال و روز خوشی ندارد و در این یادداشت، ماحصل تمام فراز و فرودهای بازار سرمایه در ماه های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.

محل تبلیغات شما !محل تبلیغات شما