بنزین سه نرخی می‌شود؟

بنزین سه نرخی می‌شود؟

عضو کمیسیون انرژی گفت:تبصره هدفمندی با نرخ‌های سال گذشته در نظر گرفته شده است و دولت نباید برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سه نرخی کردن آن داشته باشد.

برنامه بنزینی دولت رئیسی چیست؟

برنامه بنزینی دولت رئیسی چیست؟

وزیر نفت نیمه‌های فروردین‌ماه، اعلام کرد قرار است از ۱۰ روز آینده، کارت‌های سوخت آزاد که در جایگاه‌ها وجود دارد، جمع‌آوری شود. اعلام خبری که پیش‌بینی کارشناسان درباره «سال بنزینی دولت» را خیلی زود محقق کرد.

بنزین فقط با کارت شخصی/ اگر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی تمام شود، چه می شود؟

بنزین فقط با کارت شخصی/ اگر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی تمام شود، چه می شود؟

کارت‌های سوختگیری جایگاه‌ها جمع می‌شود یا نه؟ فعلا قرار نیست این کارت‌های سوخت جمع شود اما محدودیت قطعی است و این احتمال که جایگاه‌داران به صاحبان وسایل نقلیه بدون کارت سوخت بگویند کارت جایگاه نیست، جدی‌ است.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان