نماد 11 شرکت متوقف شد

نماد 11 شرکت متوقف شد

نماد 11 شرکت به دلیل اعلام رویدادی مهم و یک شرکت به علت کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت، متوقف شد و سهام سه شرکت هم مشمول رفع گره معاملاتی شد.