بانک شهر و فروش ملک

بانک شهر و فروش ملک

بانک شهر (وشهر) در نظر دارد 5 رقبه از املاک مازاد بانک را به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده واگذار نماید.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان