دی افزایش سرمایه می دهد

دی افزایش سرمایه می دهد

مطابق صورت جلسه اعلامی از سوی هیئت مدیره بانک دی، افزایش سرمایه 30هزارمیلیارد ریالی، از محل آورده نقدی و مطالبات مورد تصویب قرار گرفت.

رشد 23 درصدی درآمد بانک دی
در 9 ماه صورت گرفت:

رشد 23 درصدی درآمد بانک دی

بانک دی از رشد 23 درصدی درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی در 9 ماه ابتدای سال جاری خبر داده است.