محلول بافر: گامی ضروری برای ثبات pH در آزمایشگاه

محلول بافر: گامی ضروری برای ثبات pH در آزمایشگاه

بافر یک محلول شیمیایی است که از ترکیب یک اسید ضعیف و نمک آن ( باز مزدوج ) یا یک باز ضعیف و نمک آن ( اسید مزدوج ) ساخته می‌شود. محلول‌های بافر در تغییر پی‌اچ ( pH ) خود مقاومت می‌کنند و توانایی حفظ پی‌اچ راحتی در صورت افزودن اندکی باز یا اسید دارند.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ