خبر مهم برای معلمان بازنشسته

خبر مهم برای معلمان بازنشسته

عضو کمیسیون تلفیق گفت: آموزش و پرورش به استفاده از بازنشستگان برای ۲۴ ساعت تدریس در هفته و نیز همکاری با نیروهای حق التدریسی مجاز شد.

بازنشستگی

امروز آخرین فرصت برای ثبت نام وام بازنشستگی

بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری و ازکارافتادگی است. شخص بازنشسته تا زمانی که زنده است شخصاً از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند و پس از مرگش بازماندگانش واجد شرایط دریافت این مستمری هستند.

پایان دوره خدمت برحسب سختی و زیان‌آور بودن کار سال‌ها فرق می‌کند. همچنین پایان دوره خدمت درکشورهای مختلف متفاوت است.

اخبار مربوط به بازنشستگی را از این صفحه دنبال کنید.