حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1401 مشخص شد

حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1401 مشخص شد

حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱، ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.