سهام فعال در سال 2022 متعلق به کدام شرکت ها است؟

سهام فعال در سال 2022 متعلق به کدام شرکت ها است؟

سهام فعال در سال 2022 سهامی هستند که در اکثر روزهای معاملاتی در صدر فهرست معاملات قرار داشتند. سهام این شرکت‌ها که اکثر آنها شرکت‌های حوزه تکنولوژی هستند با وجود نوسانات زیاد عملکرد خوبی از خود نشان دادند.