اثر تنش و درگیری نظامی بر بازارهای سهام

اثر تنش و درگیری نظامی بر بازارهای سهام

بازارهای سهام حساسیت فوق‌العاده‌ای به وقایعی همچون جنگ، درگیری و نااطمینانی سیاسی داشته و عموماً افت معناداری را تجربه می‌کنند، اما پس از برطرف شدن تنش ایجاد شده، به روند تعادلی بازمی‌گردند؛ با این وجود با هدف کنترل سطح بیش واکنشی، کاهش دامنه نوسان می‌تواند واکنشی منطقی در مواجهه با این وقایع باشد.

سهام فعال در سال 2022 متعلق به کدام شرکت ها است؟

سهام فعال در سال 2022 متعلق به کدام شرکت ها است؟

سهام فعال در سال 2022 سهامی هستند که در اکثر روزهای معاملاتی در صدر فهرست معاملات قرار داشتند. سهام این شرکت‌ها که اکثر آنها شرکت‌های حوزه تکنولوژی هستند با وجود نوسانات زیاد عملکرد خوبی از خود نشان دادند.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان