روی خط کدال | در مجمع شبریز چه گذشت؟
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

روی خط کدال | در مجمع شبریز چه گذشت؟

مجامع سالانه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه در حال برگزاری است. در این گزارش، تصمیمات مجمع و صورت های مالی برخی از این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته شده است.