امین مجمع دارد

امین مجمع دارد

شرکت تامین سرمایه امین (امین) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در تاریخ 23 دی ماه برگزار کند.

تعهداتی جدید برای امین

تعهداتی جدید برای امین

شرکت تامین سرمایه امین از پذیرش تعهد بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا کیش خبر داد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ