بازدهی بازار سرمایه تا پایان سال چقدر است؟

بازدهی بازار سرمایه تا پایان سال چقدر است؟

بورس این روزها حال و روز خوشی ندارد و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد؛ ناامیدی سهامداران از این بازار به اوج خود رسیده، اما بازدهی بازار سرمایه تا پایان سال چقدر خواهد بود؟