حفظ منافع سهامداران با راه‌اندازی سوت‌زنی
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

حفظ منافع سهامداران با راه‌اندازی سوت‌زنی

کارشناس بازار سرمایه گفت: سوت‌زنی می تواند انگیزه کافی باشد تا افرادی که از این موارد اطلاع دارند بتوانند منافع کلیه سهامداران را با این اطلاعات حفظ کنند.

امیر سیدی

امیر سیدی

امیر سیدی، کارشناس، تحلیلگر و فعال بازار سرمایه می باشد.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ