پتروشیمی ها در برزخ/ گروه خودرویی به کدام سمت می رود؟
یک فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس تشریح کرد؛

پتروشیمی ها در برزخ/ گروه خودرویی به کدام سمت می رود؟

امیرحسین بازوند فعال بازار سرمایه به تحلیل وضعیت کنونی بورس پرداخت و تعیین تکلیف موضوع بودجه 1402 در هفته های پیش‌رو را عاملی برای مشخص شدن روند بازار دانست.