ایرادات به آیین نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی شود

ایرادات به آیین نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ایراد سه گانه رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه آیین نامه واردات خودرو و ابلاغ آن به رئیس جمهوری، تاکید دارد که این ایرادات مطرح شده به آیین نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد.