شامخ اقتصاد افت کرد

شامخ اقتصاد افت کرد

شامخ اقتصاد ایران در آبان ماه به 47.39 رسید که کمتر از مهر ماه است؛ بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی عامل اصلی این افت بوده‌اند.

واکنش مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس به ابهامات نظارتی

واکنش مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس به ابهامات نظارتی

در هشتمین جلسه گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، علی ایلخانی مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوعاتی نظیر نحوه نظارت بر معاملات و شناسایی تخلفات، ریشه‌یابی علت قطعی هسته معاملات، ساختار سامانه مچینگ بومی‌سازی شده و همکاری دانشگاه تهران در خصوص آورده‌ فنی برای رفع ایرادات پیشین و… پرداخته شد.