پایه سنواتی حقوق کارگران چقدر شد؟

پایه سنواتی حقوق کارگران چقدر شد؟

یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر.

حقوق فرد فوت شده به چه کسانی می‌رسد؟

حقوق فرد فوت شده به چه کسانی می‌رسد؟

در پی فوت هر شخص، حقوق و تعهدات او به بازماندگانش منتقل می‌ شود. این موضوع شامل مستمری بازنشستگی، حقوق کارمندی و ... می ‌شود که به بازماندگان واجد شرایط طبق قوانین مربوطه پرداخت می‌شود.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ