قیمت مسکن حباب است

قیمت مسکن حباب است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید جلوی عده ای خاص که قیمت ها را به صورت حباب بالا می برند ایستاد و هم دولت و هم مجلس باید به این موضوع ورود جدی داشته باشد.