پیش‌بینی روند بورس در مردادماه
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس:

پیش‌بینی روند بورس در مردادماه

یک کارشناس بازار سرمایه روند بورس در مردادماه را هم صعودی ارزیابی کرد و گفت: بازار کفِ یک میلیون و 300 هزار واحد را از دست نخواهد داد.