احتمال تصویب جبران خسارت سهامداران توسط مجلس

احتمال تصویب جبران خسارت سهامداران توسط مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جدا از بحث چگونگی تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه، این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس برای جبران حداقلی خسارت سنگین میلیون‌ها نفر در بورس، این ردیف از بودجه را تصویب کنند.

احسان ارکانی از مدیران اجرایی کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی

احسان ارکانی در سال اول مجلس یازدهم با رای سایر نمایندگان استان خراسان رضوی بعنوان رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی انتخاب گردیده است

سوابق اجرایی :
معاون اداری مالی آستان
قدس رضوی

میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد عمران

احسان ارکانی عضو کمیسیون مجلس

 

احتمال تصویب جبران خسارت سهامداران توسط مجلس

 

دوره یازدهم، خراسان رضوی (نیشابور)

احسان ارکانی نماینده مجلس

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
عضویت در کمیسیون:
سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

نماینده یازدهم، خراسان رضوی (نیشابور) احسان ارکانی

242   ” آقای احسان ارکانی “

1399/11/19 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۶) قانون حمایت از حقوق معلولان

1400/06/12 طرح الحاق یک تبصره به «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۰»

1400/06/29 طرح نظام مالی مجلس شورای اسلامی

1399/10/09 طرح ترویج مکتب شهید سلیمانی و تعقیب و مجازات مرتکبان جنایت علیه ایران

1400/09/14 استفساریه بند « ط» تبصره ( ۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

1400/04/06 طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل

1400/06/25 طرح اصلاح ماده ( ۱۰۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

1400/06/26 استفساریه جزء ( ۱ ) بند« و» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (در مورد بیمه خادمان مساجد)

1400/06/25 طرح اصلاح ماده ( ۱۰ ) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

1400/07/27 طرح استفساریه بند « و» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

1399/10/29 طرح تأسیس شهرک صنایع دستی

1399/09/26 طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی

1400/09/22 طرح اصلاح ماده ( ۱۸۲ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1400/07/19 طرح اصلاح ماده ( ۲۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

1400/06/24 طرح استفساریه ماده ( ۲۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

1400/02/26 طرح اصلاحی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی

1400/06/18 طرح الحاق یک تبصره به بند« الف » ماده ( ۱۴۹ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1400/06/12 طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی

1400/06/01 طرح اصلاح مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1400/05/30 اصلاح ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس

1400/04/17 طرح الحاق یک تبصره به بند ۲ ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1400/08/09 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۶۳ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

1400/06/23 طرح استفساریه ماده( ۳۸ ) قانون تأمین اجتماعی

1400/05/05 طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱

1400/05/02 الحاق دو تبصره به ماده ( ۱۴ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

1400/04/06 طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر

1400/06/23 طرح حمایت از کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی و حوادث غیر مترقبه (اصلاح بند« ز» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور )

1400/06/06 طرح الحاق یک بند به ماده ( ۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )

1400/06/01 طرح استفساریه بند”ش” تبصره ( ۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

1400/05/18 حمایت دولت از آسیب دیدگان ناشی از قطع مکرر برق

1400/05/16 رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی

1400/05/04 اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

1400/04/13 طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی

1400/07/27 طرح استفساریه بند« و» تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

1400/05/15 طرح اصلاح بند ه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

1400/05/12 طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری

1400/04/19 طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی

1400/04/01 طرح اصلاح ماده( ۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی

1400/06/23 طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی

1400/06/22 طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور »)

1400/06/02 طرح الحاق یک ماده به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

1400/03/31 تعیین تکلیف عرصه ساختمانهای احداثی در اراضی تصرفی دولت یا دراختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۵ هزار نفر

1400/03/31 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۹۸ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

1400/03/30 استفساریه بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

1400/03/12 طرح استفساریه ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور

1400/03/10 طرح اصلاح مواد ( ۱) و ( ۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

1400/03/10 طرح جامع آمار و تبادل دادهها در کشور

1400/03/10 الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1400/03/03 استفساریه بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

1400/03/02 مالیات کالاهای صادراتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

1400/02/29 طرح استفساریه بند (ز) تبصره ( ۲۰ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

1400/02/26 اصلاح بند« ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)

1400/01/18 طرح حمایت از مدافعین حرم

1400/04/08 اصلاح بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1400/02/25 طرح اصلاح ماده( ۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

1400/02/25 طرح اصلاح تبصره ( ۲) ماده(۹۹) قانون شهرداری

1400/02/25 طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار

1400/02/19 طرح نحوه اجرای اصول یکصد و پنجاه و دوم ( ۱۵۲ ) و یکصد و پنجاه و سوم ( ۱۵۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1399/12/10 حمایت و نظارت ورزش زورخانه ای

1399/12/10 اعطای تابعیت به اتباع خارجی

1399/06/26 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۷ ) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

1400/04/13 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

1399/11/28 طرح اصلاح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1400/03/04 طرح اصلاح ماده ( ۱۰۵ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/10/13 طرح استفساریه تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی مصوب 1/8/1385

1400/01/09 طرح تشکیل ستاد رفاهی و صندوق رفاه فرهنگیان

1399/12/11 طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

1399/09/25 طرح آبخیزداری و آبخوانداری

1399/11/05 طرح اصلاح بند «ب»ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1399/10/30 طرح جهش تولید در شرکت شهرک های کشاورزی

1399/07/08 طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان

1399/05/01 طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی

1399/12/12 طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

1399/07/01 طرح اصلاح بند د ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور

1399/05/12 طرح ترمیم کادر پرستاری بیمارستان های دولتی

1399/04/07 طرح حذف تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام(مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱

1400/04/02 طرح ساماندهی و کارآمد سازی سیاست های محرومیت زدایی

1400/04/02 طرح نظام آماری ایران

1400/01/25 طرح اصلاح بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

1399/09/16 طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت ها و کارخانجات به شهر محل استقرار

1399/10/09 طرح اصلاح ماده ( ۴۶ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

1399/09/23 طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

1399/09/11 طرح ساماندهی محصولات کشاورزی

1399/10/09 طرح الحاق یک تبصره به بند “ه” ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲۸/۱۲/۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن

1399/08/28 طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با کرونا

1399/04/29 طرح الحاق یک بند به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1399/06/08 طرح اصلاح ماده ۵۷ آیین نامه داخلی مجلس و تعیین ترکیب کمسیون قضائی و حقوقی مجلس

1399/04/25 اصلاح مواد ( ۴) و ( ۸) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

1399/05/26 طرح استفساریه ماده ۲ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی

1399/05/26 طرح نحوه پرداخت به موقع غرامت خسارت دیدگان بیمه کشاورزی

1399/04/31 طرح استفساریه صندوق ذخیره فرهنگیان (موضوع تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه)

1400/05/20 طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی

1400/05/20 طرح اصلاح ماده ۱۵۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد اولویت گذاری طرحهای اولویت دار آیین نامه

1400/03/09 طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت قضائی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

1400/02/05 طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (اساسنامه صندوق توسعه ملی)

1400/12/26 طرح احیاء تبصره ( ۴) ماده ( ۳۱ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

1400/06/03 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس

1400/05/04 نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور

1400/05/08 طرح اصلاح ماده ( ۱۶۶ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در مورد روند رسیدگی به طرحها و لوایح بر مبنای اصل ۸۵)

1400/03/03 الحاق دو تبصره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

1399/12/02 تشکیل استان خوزستان جنوبی

1400/03/10 طرح استفاده از طرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

1400/02/14 طرح الحاق یک تبصره به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

1400/02/06 طرح الحاق سه تبصره به ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

1399/12/04 استفساریه تبصره ( ۱)ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی کشور

1400/01/24 انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل « وزارت حمل و نقل » و « وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین »

1400/02/11 طرح تشکیل کارگروه جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی

1399/11/30 طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

1399/11/30 طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی جمهوری اسلامی ایران

1400/04/06 قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور

1400/01/24 طرح جامع توسعه فناوریهای مکان محور (ژئوماتیک) در کشور

1400/03/23 طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی

1400/02/29 اصلاح تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت

1399/04/29 الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

1399/03/19 طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

1400/02/13 طرح شفافیت دریافتیهای کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

1400/01/23 استفساریه تعیین تکلیف ۴ سال وقفه استخدامی فارغ التحصیلان دانشسرا

1400/01/22 الحاق یک ماده به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (احتساب فاصله خدمتی کارآموزان دانشسراها)

1400/01/03 اصلاح ماده ( ۱۲ ) قانون نظام صنفی کشور

1399/12/27 طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت

1399/12/25 طرح ساماندهی و تامین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش

1399/12/20 طرح جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرحهای بخش اب، فاضلاب و برق وزارت نیرو

1399/12/17 طرح اصلاح بند« ب» ماده ( ۱۴۹ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/12/16 اصلاح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

1399/12/11 اصلاح تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

1399/12/10 الحاق یک تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

1399/11/29 اصلاح ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

1399/11/28 تاسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی

1399/11/21 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/11/16 طرح اصلاح مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1400/03/05 تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت

1399/11/21 طرح اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۸

1399/11/20 طرح اصلاح ماده ۱۵۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/11/04 طرح قانونی استفساریه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

1399/11/16 اصلاح مواد ۳۶۸ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

1399/11/18 طرح اصلاح مواد ( ۱۸۰ )و ( ۱۸۲ )قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/11/15 انجام پروژهای ریلی باتهاترنفت خام

1399/11/04 طرح الزام دولت به تعیین سرفصل« جنایات استکبار جهانی » در کتب درسی مدارس ودانشگاهها

1400/02/28 طرح استفساریه ماده ( ۷) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

1400/02/27 طرح شفافیت آرای نمایندگان ( با رعایت ماده ( ۱۳۰ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس )

1399/11/13 اصلاح تبصره ( ۱) بند( ۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی

1399/11/02 اصلاح ماده ( ۱۷ ) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

1399/11/01 طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

1400/12/26 طرح اصلاح ماده ۱۴۸ قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/10/27 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۴ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1399/10/23 اصلاح برخی احکام مالی شهرداری

1399/10/23 استفساریه ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

1399/10/22 طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

1399/12/19 طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

1399/12/04 طرح تجارت مرزنشینان ( به منظور حل معضل کولبری )

1399/11/07 طرح استفساریه ماده ( ۸۱ ) قانون مالیات های مستقیم

1400/12/26 طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانههای آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران

1399/10/21 استفساریه درخصوص تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور

1399/11/28 نظام جامع مدیریت دادههای کشور و تسهیل ارائۀ خدمات الکترونیکی به مردم

1399/12/03 طرح استفساریه تبصره ( ۱) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲

1399/10/13 طرح استفساریه نحوه احتساب کسر ساعت کار جانبازان موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

1399/10/10 ارتقای جایگاه تحقق وتوسعه و نوآوری در صنعت کشور

1399/10/23 طرح اصلاح ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

1399/10/16 اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

1399/09/17 طرح اصلاح ماده ( ۱۳۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم

1399/09/30 استفساریه تبصره( ۱) ماده( ۱۰۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری

1399/09/25 طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی(اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)

1399/09/25 طرح اصلاح جزء( ۶) بند(ب) تبصره( ۵) ماده( ۳۱ ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

1399/11/19 طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس

1399/09/03 طرح تشویق و حمایت از خیّرین

1399/09/12 طرح استفساریه ردیف ۷۰ پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

1399/10/23 طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

1399/09/09 طرح اصلاح بند《 ت》ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی ان

1399/08/28 طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴

1399/08/28 طرح اصلاح ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶ /۸/ ۱ بااصلاحات و الحاقات بعدی

1399/08/27 اصلاح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های کشاورزی

1399/10/08 طرح الحاق یک تبصره به ماده( ۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

1399/09/26 طرح استفساریه ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

1399/08/11 تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

1399/08/07 برقراری ارتباط نمایندگان با معاونین پارلمانی از طریق فضای مجازی

1399/07/27 هدفمندکردن حمایت های معیشتی ازطریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت

1399/07/08 اصلاحیه تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها

1399/04/18 طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

1399/04/18 طرح مدیریت خدمات کشوری

1399/10/08 اصلاح مواد( ۹) و ( ۱۵ ) قانون معادن

1399/08/29 توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی

1399/07/01 اصلاح تبصره ماده ( ۶۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری

1399/08/10 تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

1399/08/20 طرح اصلاح ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

1399/06/16 طرح الزام مناطق آزاد تجاری _ صنعتی به ایجاد تراز بازرگانی میان صادرات و واردات

1400/12/26 طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

1399/04/22 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

1399/08/05 استفساریه شمول عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه و بازنشستگی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی

1399/08/28 ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

1399/05/29 اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

1399/05/19 اصلاح تبصره ( ۱) ماده ( ۳۸ ) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/04/24 طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴

1399/05/29 طرح ارتقای خدمات درمان ناباروری

1399/04/18 طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

1399/04/15 توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

1399/04/25 مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان

1399/04/18 تأمین قیر برای پروژه های راهسازی استانی و روستایی

1399/04/01 تغییرساعت رسمی کشور

1399/09/08 اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

1399/04/25 قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

1399/09/02 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/07/06 طرح اصلاح ماده ۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/06/31 طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/04/18 طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

1399/06/08 طرح دوفوریتی رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان،معلمان و مدارس

1399/08/07 طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی

1399/06/30 طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

1399/07/11 طرح تشدید مجازات تهدیدکنندگان مردم

1399/05/26 اصلاح بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

1399/07/06 اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

1399/04/25 بازنشستگی پیش از موعد

1399/07/02 معافیت از مالیات فروشندگان شمش طلا به بانک مرکزی

1399/05/12 طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/06/30 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

1399/04/02 طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵

1399/06/30 طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

1399/04/25 تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

1399/04/18 طرح دهیاریها

1399/04/18 سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار

1399/03/18 تشکیل وزارت امور روستا

1399/03/13 رتبه بندی فرهنگیان

1399/05/04 طرح الحاق یک ماده به قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰

1399/06/30 طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز

1399/05/20 طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی

1399/05/13 انتقال سازمان هواشناسی از وزارت راه و شهرسازی به وزارت نیرو

1399/04/18 طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی

1399/04/18 طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی

1399/05/14 طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

1399/04/18 طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و(CNG)در کشور

1399/05/01 الحاق ماده ۶۰۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی

1399/04/18 طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۱ ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

1399/04/21 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

1399/06/30 اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت ازخانواده

1399/06/13 طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

1399/06/30 قانون اختیار به دولت جهت کمک به پروژهای زیربنایی

1399/06/16 طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸

1399/04/31 طرح جهش تولید و تامین مسکن

1399/04/01 استفساریه تبصره ۶۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعیوفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1399/04/24 طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

1399/04/29 طرح الحاق یک تبصره به ماده ٣٨ آیین نامه داخلی مجلس

1399/04/29 طرح تأمین کالاهای اساسی

1399/04/03 جهش تولید دانش بنیان

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان