احتمال تصویب جبران خسارت سهامداران توسط مجلس

احتمال تصویب جبران خسارت سهامداران توسط مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جدا از بحث چگونگی تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه، این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس برای جبران حداقلی خسارت سنگین میلیون‌ها نفر در بورس، این ردیف از بودجه را تصویب کنند.