اتکام پذیره نویسی دارد

اتکام پذیره نویسی دارد

شرکت بیمه اتکای امین (اتکام) در نظر دارد سهام حق تقدم استفاده نشده شرکت را به صورت پذیره نویسی عرضه کند.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ