بورس نیازمند تحرک های مثبت
مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک خاورمیانه در گفت‌وگو با شهر بورس مطرح کرد؛

بورس نیازمند تحرک های مثبت

ابراهیم ساجد مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک خاورمیانه گفت: بورس در یکی از مبهم ترین وضعیت های خود قرار دارد.

منتظر تعادل بازار باشید/ احتمال صعود آرام بورس
مدیر سرمایه گذاری سبدگردان آسال در گفت‌وگو با شهر بورس:

منتظر تعادل بازار باشید/ احتمال صعود آرام بورس

هادی نصیری مدیر سرمایه گذاری سبدگردان آسال به سهامداران اطمینان خاطر داد که بورس به تعادل خواهد رسید. وی گفت: صعود آرام را می‌توان متصور شد.

ابراهیم ساجد

ابراهیم ساجد

ابراهیم ساجد، مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک خاورمیانه می باشد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان