قراردادی مهم برای آسیاتک

قراردادی مهم برای آسیاتک

طی قراردادی مهم برای آسياتک، این شرکت یک قطعه زمین واقع در تهران را خریداری کرده که پس از تنظیم سند و تحویل ملک به بهره برداری خواهد رسید.