نگاه ویژه بورس به عوامل بنیادی

نگاه ویژه بورس به عوامل بنیادی

مهدی سوری در گفت‌وگو با شهر بورس: این روزها نگاه ویژه بورس به عوامل بنیادی باعث شده که سهامداران به عوامل بنیادی وزن بیشتری بدهند.  

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ