معضلی به نام طرح پیشنویس قانون بازار

معضلی به نام طرح پیشنویس قانون بازار

مدیر مسئول آژانس خبری تحلیلی شهر بورس در برنامه سوت پایان شبکه تیوا بورس با دکتر مرید سادات مجری – کارشناس این برنامه به بررسی پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه تحت عنوان «معضلی به نام طرح پیشنویس قانون بازار» پرداخت.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ