بحران صندوق‌های بازنشستگی در منصه ظهور
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

بحران صندوق‌های بازنشستگی در منصه ظهور

بحران صندوق‌های بازنشستگی که از ماه‌ها پیش بارها درباره آن هشدار داده شده بود، حالا در منصه ظهور قرار گرفته و خود را در «بازنشستگی» نشان داده است.

تکیمیا در قیمت‌های فعلی ارزنده است
مدیرعامل گروه مالی کیمیا مس ایرانیان در گفت‌وگو با شهر بورس:

تکیمیا در قیمت‌های فعلی ارزنده است

مدیرعامل گروه مالی کیمیا مس ایرانیان با بیان اینکه « تکیمیا در قیمت‌های فعلی ارزنده است» از سرمایه‌گذاران خواست نگاه بلندمدتی داشته باشند.