ضرر ایران خودرو ساعتی چقدر است؟

ضرر ایران خودرو ساعتی چقدر است؟

کارشناس صنعت خودرو گفت: اینکه می‌گویند ایران خودرو روزی 3 میلیارد ضرر می‌دهد درست نیست و در واقع ایران خودرو ساعتی 3 میلیارد ضرر می‌دهد.

هر سهم ومجد چقدر سود ساخت؟

هر سهم ومجد چقدر سود ساخت؟

در گزارش مالی یک ماهه شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (ومجد) آمده که این شرکت به ازای هر سهم توانسته 347 تومان سود بسازد.