حپترو و پرونده ای به قدمت 9 سال

حپترو و پرونده ای به قدمت 9 سال

بعد از گذشت 9 سال از اختلافات بوجود آمده مابین شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با کمپانی ماژان (شرکت عراقی)، هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.