دلار گران می شود؟

دلار گران می شود؟

کارشناسان اقتصادی همواره به اثر تورم و نقدینگی به عنوان فاکتورهای اصلی تعیین قیمت دلار تاکید دارند. بر این اساس آیا قیمت دلار گران می شود؟