نقاط قوت و ضعف آیین نامه واردات خودرو چیست؟

نقاط قوت و ضعف آیین نامه واردات خودرو چیست؟

رییس مرکز تجارت جهانی ایران، گفت: با وجود اینکه ورود خودروهای خارجی سال ها به ایران ممنوع بود و بازار خودرو بطور انحصاری در اختیار چند کارخانه خودروساز داخلی قرار داشت و آنان هم در این مدت هرچه خواستند فروختند و هر چه توانستند پول این مردم را به جیب زدند.

قیمت خودرو امروز ۶ شهریور ۱۴۰۱

قیمت خودرو امروز ۶ شهریور ۱۴۰۱

در روزهای گذشته به دلیل انتشار اخبار ناامیدکننده از مذاکرات، شرایط بازار خودرو متفاوت و قیمت‌ها افزایشی شد. این افزایش هم در بازار ارز و هم در بازار خودرو قابل مشاهده است. بیشترین موضوعی که قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برجام و بحث واردات است.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره