مبلغ وام اجاره افزایش یافت
با موافقت نمایندگان مجلس؛

مبلغ وام اجاره افزایش یافت

با موافقت نمایندگان مجلس، سقف وام اجاره که تا پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بود به ۲۰۰ میلیون تومان در تهران افزایش یافت.

جدول قیمت جدید مصالح ساختمانی

جدول قیمت جدید مصالح ساختمانی

جدول قیمت جدید مصالح ساختمانی در بازار از قبیل سیمان سرباره نائین، پودر بتونه کارآسان، گچ زیرکار سمنان گچ و ... را مشاهده کنید.