جزئیات دریافت وام تعمیرات مسکن

جزئیات دریافت وام تعمیرات مسکن

بازسازی و نوسازی ملک فرسوده یکی از دغدغه‌های جدی صاحبان ملک است. برای کمک به این امر و نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق شهری و روستایی، برخی بانک‌ها اقدام به اعطای وام تعمیرات مسکن 200 میلیونی کرده‌اند.