جزییات پرداخت وام مسکن روستایی
طبق اعلام بانک مرکزی؛

جزییات پرداخت وام مسکن روستایی

روستاها براساس هفت اولویت مشمول دریافت وام مسکن روستایی خواهند بود و مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات سه مرحله است.

نحوه دریافت سریع وام ودیعه

نحوه دریافت سریع وام ودیعه

پرداخت وام ودیعه دو سالی است که اجرا می‌شود. وام ودیعه مبلغ یکسانی ندارد. این وام از متقاضیان زیادی برخوردار است.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره