افزایش تسهیلات ودیعه مسکن

افزایش تسهیلات ودیعه مسکن

میزان نرخ سود برای تسهیلات امسال از ۱۳ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته و مدت بازپرداخت تسهیلات هم ۵ سال در نظر گرفته شده است.

عدم صدور تخلیه برای مستاجران

عدم صدور تخلیه برای مستاجران

بر اساس اعلام رئیس اتحادیه مشاوران املاک، حکم تخلیه برای مستاجران همچنان صادر نمی شود و موجران حق ندارند آنها را جواب کنند.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری بارزشرکت کارگزاری دنیای خبره