افزایش مجدد قیمت نفت

افزایش مجدد قیمت نفت

اتحادیه اروپا امیدوار است ششمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را در نشست آتی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا تصویب کند.

قیمت نفت رکورد زد

قیمت نفت رکورد زد

با تحولات رخ داده در اوکراین و روسیه و همچنین اعمال تحریم‌های آمریکا، قیمت نفت رکورد زد.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری بارزشرکت کارگزاری دنیای خبره