سفارش گیری غدانه آغاز شد

سفارش گیری غدانه آغاز شد

مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس زمان سفارش گیری سهام غدانه را به عنوان شانزدهمین شرکت جدید سال از ساعت ۹:۳۰ اعلام کرد.