جاماندگان یارانه به این شماره زنگ بزنند

جاماندگان یارانه به این شماره زنگ بزنند

مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی شماره‌های پاسخگویی برای رفع دغدغه‌های مردم در خصوص موضوع مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها خبر داد.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری بارزشرکت کارگزاری دنیای خبره