ارزش سهام عدالت امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
در پایان معاملات بازار سرمایه؛

ارزش سهام عدالت امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

امروز (چهارشنبه 10 خرداد) ارزش سهام عدالت در پایان معاملات بازار سرمایه، مشخص شد و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به حدود 13 میلیون رسید.

ارزش سهام عدالت امروز ۸ خرداد ۱۴۰۲
در پایان معاملات بازار سرمایه؛

ارزش سهام عدالت امروز ۸ خرداد ۱۴۰۲

امروز (دوشنبه 8 خرداد) ارزش سهام عدالت در پایان معاملات بازار سرمایه، افزایش یافت و ارزش برگه‌های سهام عدالت مشخص شد.

زمان پرداخت سود سهام عدالت کاهش یافت
با اقدام سازمان بورس برای کاهش مهلت پرداخت سود؛

زمان پرداخت سود سهام عدالت کاهش یافت

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمان بَر شدن پرداخت سود سهام شرکت‌ها موجب کاهش ارزشِ آن می‌شد که به ضرر سهامداران بود.