هشدار کلاهبرداری در بازار رمز ارزها

هشدار کلاهبرداری در بازار رمز ارزها

هشدارهای جدیدی از سوی مقامات آمریکایی مبنی بر شیوه‌ جدیدی از کلاهبرداری در بازار رمزارز‌ها منتشر شده است. این کلاهبرداری توسط نمایش مبلغ سود غیرواقعی به کاربر و ایجاد وبسایت های جعلی صورت می‌گیرد.