او با اشاره به کیفیت مناسب پارچه های ایرانی اظهار کرد: پارچه‌هایی که الان در ایران تولید می‌شود کمتر از پارچه‌های خارجی نیستند و حتی گاهی بهتر از پارچه‌های خارجی تولید می‌شوند. در حال حاضر بسیاری از کالاهای موجود در بازار که به عنوان پارچه خارجی معرفی می‌شوند تولید داخل ایران است.

متاسفانه به دلیل دید مصرف کننده، فروشنده‌ها مجبور هستند بگویند آن پارچه خارجی است. همانطور که اکثر پوشاک موجود در بازار تولید ایران هستند اما با مارک خارجی ارائه می‌شوند.

مدیرعامل “صنایع نساجی ماندگار” در مورد کیفیت تجهیزات صنعت نساجی گفت: ما در تمام صنایع از نظر ماشین آلات و تجهیزات غنی هستیم. ماشین‌آلاتی که درایران وجود دارد کامل و توانمند هستند و فقط باید روی نحوه استفاده از آنها کار کنیم. اگر بتوانیم از تمام توان آن دستگاهها استفاده کنیم می‌توانیم هرنوع پارچه‌ای که می‌خواهیم تولید کنیم.