صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیر توپچی پور
مخاطبان محترم، می‌توانید برای تماس با ما از روش‌های زیر استفاده کنید

– ارسال پست الکترونیک به: info@shahrebours.ir
– کد پستی: 5138897536
– تماس با شماره تلفن: 04135424457 و 09108438889
– آدرس دفتر: تبریز- خیابان آزادی – رو به روی دانشگاه هنر اسلامی – مابین چهارراه طالقانی و آخر شهناز – بن بست گلبار – دفتر آژانس خبری شهر بورس