ثبت افزایش سرمایه گکیش

ثبت افزایش سرمایه گکیش

شرکت مجتمع های توريستی و رفاهی آبادگران ايران- کيش (گکیش) افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رساند.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ