مزایده فروش املاک وزمین

مزایده فروش املاک وزمین

بانک ایران زمین مزایده عمومی املاک بانک به شماره د/1402 با شرایط ویژه (به روش نقدی یا با اعطای تسهیلات) را در دستور کار دارد.