قیمت میوه کاهش می‌یابد
رئیس اتحادیه بارفروشان:

قیمت میوه کاهش می‌یابد

رئیس اتحادیه بارفروشان، گفت: با توجه به گرمای هوا در روزهای اخیر، پیش بینی می‌شود که از ابتدای مرداد قیمت میوه کاهش یابد.