مجمع دماوند برگزار می شود

مجمع دماوند برگزار می شود

شرکت تولید نیروی برق دماوند (دماوند) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده این شرکت را در روز سه شنبه 24 بهمن ماه برگزار کند.

نماد دماوند | نماد بورسی شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند با نماد بورسی دماوند (سهامی عام) به موجب بند 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1374/04/15، در تاریخ 1387/05/02 تاسیس شد و تحت شماره 940 مورخ 1387/05/02 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان پاکدشت ثبت شد.

دماوند | نماد بورسی شرکت تولید نیروی برق دماوند - اخبار

نماد بورسی شرکت تولید نیروی برق دماوند

این شرکت از تاریخ 1387/07/01 شروع به فعالیت کرد. اساسنامه شرکت در تاریخ 1391/02/11 تغییر کرد. شرکت توانیر به عنوان مالک اولیه و سهامدار شرکت سهام خود را به ترتیب به میزان 45 درصد در تاریخ 1389/09/29، 57/37 درصد در تاریخ 1391/02/19، و 43/17 درصد در تاریخ 1391/12/28 بنام بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل کرد.

نماد دماوند

این انتقال مطابق قرارداد واگذاری سهام صورت گرفت و پس از پرداخت مبالغ سهام ترجیحی کارکنان معادل 0/11 درصد، سهام متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران به میزان 99/89 درصد شد.

در سال 1394، سهام شرکت به بانک دی واگذار و 7 درصد از سهام در فرابورس عرضه شد و در حال معامله می‌باشد. با توجه به انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران در طی سال 1396، شماره ثبت شرکت به 518578 اداره ثبت شهر تهران تغییر یافت.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ