رای پرونده توماج صالحی صادر شد
اعتماد انصاری:

رای پرونده توماج صالحی صادر شد

وکیل توماج صالحی، گفت: امروز (دوشنبه) رای پرونده دادگاه بدوی توماج صالحی به ما به عنوان وکیل پرونده ابلاغ شد.