دو خودروساز بزرگ معتقد هستند مجوز افزایش قیمتی که در فروردین 1402 در اختیار آنها قرار گرفت بر اساس صورت های مالی سال 1401 است بنابراین اعضای شورای رقابت باید در سال 1402 با توجه به صورت های مالی سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به قیمت گذاری خودرو اقدام کنند.

بانک تجارت

البته هنوز شورای رقابت پاسخی به درخواست خودروسازان نداده و مشخص نیست که آیا با درخواست آنها موافقت خواهد کرد یا نه؟ اما انتشار این اخبار می تواند آرامش نسبی ایجاد شده در بازار خودرو را بهم بزند.

بررسی قیمت بازاری خودرو نشان می دهد، از ابتدای سال جاری قیمت بازاری خودرو روند نزولی داشته است. فعالان بازار دلیل این اتفاق را ثباتی می دانند که بازار ارز را فراگرفته است.


قیمت خودرو امروز 13 شهریور 1402


آنها تاکید می کنند سکون نرخ ارز به نوعی به بازار خودرو منتقل شده و طی مدتی که از سال جاری گذشته خبری از نوسان قیمتی در بازار نیست.

اما چُرت بازار خودرو چطور پاره می شود؟ بررسی پارامترهای اثرگذار روی قیمت بازاری خودرو نشان می دهد علاوه بر نرخ ارز که در دوران پسا بازگشت تحریم به نوعی تبدیل به قطب نمای بازار خودرو شده، شرایط عرضه از سوی شرکت های خودروساز نیز می تواند روی نظر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار خودرو اثرگذار باشد. پارامتر سوم اثر گذار روی قیمت محصولات خودروسازان در بازار، قیمت کارخانه ای است. بررسی سال های گذشته نشان داده هر گاه قیمت خودرو در مبدا صعودی بوده این اتفاق روی قیمت بازاری خودرو نیز اثرگذار بوده است. به عبارت دیگر فروشندگان با توجه به رشد قیمت محصولات خود در کارخانه نسبت به نصب برچسب جدید برای خودروهای خود اقدام کرده اند.

با توجه به این پارامتر سوم و شرایط تاریخی اگر خودروسازان به افزایش قیمت محصولات خود اصرار داشته باشند بی تردید این اتفاق می تواند به رغم ثبات نرخ ارز، نمودار قیمت خودرو را در بازار تا حدی صعودی کند.

صعودی شدن قیمت بازار خودرو را می توان به پاره چُرت بازار خودرو تعبیر کرد. البته این گمانه هم وجود دارد که خودروسازان با کسب مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت می توانند جاده عرضه خود به بازار را عریض کنند و با اهرم افزایش عرضه، اجازه ندهند تا قیمت ها در بازار آن طور که باید و شاید جهش کند.

باید منتظر ماند و دید در نهایت اعضای شورای رقابت رضایت می دهند تا زیر مجوز افزایش قیمتی دیگری را برای ایران خودرو و سایپا پیش از پایان نیمه سال، امضا کنند یا نه؟