وبهمن به مجمع می رود

وبهمن به مجمع می رود

شرکت سرمایه گذاری بهمن (وبهمن) در نظر دارد مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در روز چهارشنبه 29 فروردین ماه برگزار کند.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان