افزایش سرمایه غاذر چقدر است؟

افزایش سرمایه غاذر چقدر است؟

اطلاعیه پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت پیاذر راهی کدال شده، اما افزایش سرمایه غاذر چقدر است؟

مشارکت بهترین راه حل توسعه است
میزگرد چالش‌ها و راهکارهای ورود شرکت‌ها به بورس/

مشارکت بهترین راه حل توسعه است

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر در میزگرد چالش‌ها و راهکارهای ورود شرکت‌ها به بورس، مشارکت عمومی را بهترین راه حل برای توسعه دانست.

مجمع فوق العاده غاذر
گزارش تصویری/

مجمع فوق العاده غاذر

مجمع فوق العاده شرکت کشت و صنعت پیاذر (غاذر) در محل این شرکت برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.