مزایا و معایب سرمایه‌‌گذاری در ETF چیست؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، ۱۱ روز از گشایش پرونده ETF توسط دولت گذشته است و مردم همچنان تا یک هفته دیگر فرصت پذیره نویسی در این صندوق را دارند. از آنجایی که یکی از اهداف دولت از فروش سهم خود، خصوصی سازی بوده است، بررسی این نکته که ETF ها چقدر به خصوصی‌سازی