تسریع در خدمات دهی بانک ملی

تسریع در خدمات دهی بانک ملی

رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی گفت: تسهیل در خدمات و بالا بردن کیفیت خدمات اولویت مدیریت بانک ملی است.