رشد نمادهای کوچک نکته روشن بورس در روزهای اخیر
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس تشریح کرد؛

رشد نمادهای کوچک نکته روشن بورس در روزهای اخیر

سپهر آصفی کارشناس بازار سرمایه رشد نمادهای کوچک را نکته روشن بورس در روزهای اخیر دانست و گفت: در صورت تداوم اوضاع موجود می‌توان انتظار افزایش تعداد نمادهای مثبت را داشت.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان